Tehnička roba - vent podovi sa otvorima

Višenamenski podovi    

 

Višenamenski podovi

 

DUBINA
 VELIČINA
 ŠIFRA PROIZVODA
 6 mm
 2135 mm x 1525 mm
 1062

 

Višenamenski podovi Višenamenski podovi  

 

 

PRIMENA   

  • Za prikolice
  • Radne prostorije
  • Životinjske farme
  • Podovi za sportove

KARAKTERISTIKE    

  • Dimenzije prema potrebama - prepravljive
  • Lako za rukovanje
  • Višenamenska upotreba

PREDNOSTI   

  • Minimalne prepravke
  • Lako podizanje i pomeranje
  • Mnogo različitih primena