Tehnička roba - vent podovi sa otvorima

Izbočena brazda - podovi   

 

Izbočena brazda - podovi

  

DUBINA
 VELIČINA
 ŠIFRA PROIZVODA
 12 mm
 30 m x 2000 mm
 1128

   

PRIMENA   

 • U mlekarama
 • Obori i ograde za stoku i konje
 • Trake za hranjenje
 • Kamioni za stoku

KARAKTERISTIKE    

 • Velike dužine
 • Apsorbuje udarce
 • Neporozan/apsorbujući
 • Lako se čisti
 • Proizvodi se sa rupama za postavljanje
 • Zaštita površina

PREDNOSTI    

 • Nema sjedinjavanja
 • Umanjuje oštećenja na podovima, prolazima...
 • Deluje pozitivno na životinjske mišiće i kosti, "antistres"
 • Otklanja mogućnost nagomilavanja bakterija
 • Umajnjuje štetu kamionskim podovima
 • Umanjuje gnječenje podova