Tehnička roba

Bela gumena ploča za primenu u prehrambenoj industriji - rolna   

 

Bela rolna za prehrambenu industriju 1110         Bela rolna za prehrambenu industriju 1110 

DUBINA
 VELIČINA
 ŠIFRA  PROIZVODA
 1-50 mm
 10m x 2000 mm
 1110

  

PRIMENA                                

  • Zaptivci uopšte
  • Površine pultova  
  • Ivice 

KARAKTERISTIKE   

  • Dugotrajna
  • Lako se čisti
  • Ispunjava ASTM D-2000-2BR-615-E034 standard

PREDNOSTI    

  • Koristi se u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
  • Proizvodi se od sirovina odobrenih od FDA